Privacyverklaring

Wij vragen alleen om gegevens die echt nodig zijn voor een goede werking van het door u gevraagde product of dienst. Met gegevens die wij op welke wijze dan ook ontvangen, zoals gegevens bij offerte-aanvragen, bestellingen of contactformulier wordt zorgvuldig omgegaan. Onze systemen zijn beveiligd. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze daadwerkelijk bedoeld zijn en worden niet verstrekt aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. U heeft het recht uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Gegevens die worden verkregen via google analytics en cookies zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te verkrijgen in surfgedrag om daarmee de website te kunnen optimaliseren.

 

Indien u beschikt over inloggegevens voor een bepaalde functie, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan daarmee. Wij gaan er van uit dat wanneer er wordt aangemeld met uw inloggegevens, dit door uzelf of met uw goedvinden is geschied. Die personen die aangemeld zijn voor mailingen over producten, diensten en aanverwante zaken kunnen zich indien gewenst in de betreffende mailing afmelden.

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

 

COPYRIGHT
Alpha Groep is eigenaar danwel rechthebbende op alle op deze website geplaatste (tekst)gegevens en op al het op deze website geplaatste beeldmateriaal. Een en ander valt onder de Auteurswet 1912 danwel de Wet Naburige Rechten. Het is derhalve verboden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende bedoelde (tekst)gegevens en of beeldmateriaal te verveelvoudigen hoe dan ook, danwel op te slaan op electronische gegevensbestanden danwel te openbaren aan derden.

 

DISCLAIMER
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alpha Groep streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat deze bij u op het moment dat zij wordt ontvangen, correct is, danwel nog actueel.

Alpha Groep is noch aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie, noch verantwoordelijk voor externe links, welke zijn opgenomen in deze website. Voorts verwijzen wij u naar de relevante verkoop- en leveringsvoorwaarden van de diverse vennootschappen van Alpha Groep, welke voorwaarden desgewenst aan u kunnen worden toegezonden.

 

DISCLAIMER (EN)
No rights can be derived from the information placed on this website. The Alpha Groep strives to provide correct and current information but cannot guarantee that this information will be either correct or current at the exact moment you are in receipt of it.

The Alpha Groep is neither responsible for damage caused by inaccurate and/or out of date information, nor for external hyperlinks, which have been included in this website. We would also like to refer you to the relevant sales and delivery conditions of the various partnerships within the Alpha Groep, which can be forwarded to you if so required.

Alpha Groep
Pascalstraat 12
3261 LS Oud-Beijerland

Heeft u vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op via:
0186 - 61 80 77 of stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..