Technische Activiteiten >> warmtebeeldcamera

Voorkom kortsluiting, uitval en brand!

Een bijzonder doeltreffende manier van brandpreventie: inspectie met de warmtebeeldcamera.

Infrarood foto's laten temperatuurverschillen zien, die u met het blote oog niet kunt zien!

Met een infrarood warmtebeeld camera controleert Alpha Techniek preventief uw installatie op verborgen gebreken, zodat kostbare storingen voorkomen kunnen worden. De temperatuurmeting is contactloos en stoort niet uw productieproces. 

   


Laat mogelijke (aankomende) problemen localiseren door controle van:

warmte voerende systemen
(ketels, warmtewisselaars, pompen, leidingen, appendages en met name condenspot bewaking, recon apparatuur, isolatie).


koude voerende systemen 
(airco unit, leidingen, appendages, isolatie)

laagspanningssystemen
(leidingen, motoren, transformatoren, schakelpanelen, zekeringen, verbindingen, recon apparatuur)

generator/ compressorsets
(motoren, generatoren, transformatoren, compressoren, tandwielkast, koppelingen, e.d)

transport/sorteerinstallaties
(motoren, lagers)

reinigingsapparatuur
(motoren, leidingen, isolatie)

gebouwen
(isolatie wanden, daken, vloeren, deuren, beglazing, warmte/koudebruggen, gebouwsystemen leidend tot EPC keur)

gebouwbeveiliging
(ontruiming (iedereen weg/ontruimd c.q. maakt einde aan bezoekersregistratie/tellen), werken in besloten ruimtes, sluiten koelcellen), brandbewaking)


Meer info: www.warmtebeeldcamera.eu

 

ALLES BEGINT BIJ ALPHA

ALLES BEGINT BIJ ALPHA