METAALONTVETTING                                       

SAFE-TAINER systemen van DOW     


 


 

De gesloten metaalontvettingmachines van AMA Universal zijn uitstekend te gebruiken in combinatie met het SAFE-TAINER systeem van Dow. Dit is het compleet gesloten kringloop systeem voor gechloreerde oplosmiddelen.Het SAFE-TAINER Systeem van Dow bestaat uit het leveren van vers oplosmiddel en het terugnemen van het gebruikte in 2 verschillende, speciaal hiervoor ontworpen veiligheidscontainers. Om redenen van productkwaliteit, eenvoudige omgang en wettelijke eisen wordt de SAFE-TAINER container voor vers oplosmiddel uitsluitend gebruikt voor de aanlevering van het verse product, het andere model uitsluitend voor het verzamelen en afvoeren van gebruikt oplosmiddel.

 

Speciale, "droge" snelkoppelingen, aangebracht aan de AMA reinigingsmachine garanderen een veilige, eenvoudige en emissievrije overslag van oplosmiddel van de versoplosmiddel container naar de machine en, omgekeerd, van gebruikt oplosmiddel uit de machine naar de container voor gebruikt oplosmiddel. Een uitgebreid assortiment van hulp- en aansluitstukken staat ter beschikking. Hieruit kunt U een keuze maken om de optimale technische oplossing te vinden.


Voor uitgebreide informatie, kijk op de website:

www.safechem.de

SAFE-TAINER is een gedeponeerd handelsmerk van The Dow Chemical Company of gelieerde bedrijven.

Meer info? Bel ons: 0186 - 618077 of mail ons: verkoop@alpha-groep.nl 

ALLES BEGINT BIJ ALPHA